Reklamacje

1. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:
a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:
reklamacje@spigenpolska.pl,  serwis@spigenpolska.pl;
b. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na spigenpolska.pl w zakładce
Formularz  reklamacji i zwrotu;
c. pisemnie na adres E-Project.Net Sp. z o.o. podany w pkt. 1 Regulaminu.

1.1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

1.2. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Kupujący powinien,
na własny koszt , dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

1.3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji E-Project.Net Sp. z o.o. zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

1.4. E-Project.Net Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni E-Project.Net Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

1.5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt E-Project.Net Sp. z o.o.

1.6. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

2. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że E-Project.Net Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez E-Project.Net Sp. z o.o. albo E-Project.Net Sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl